[5 Mi 465/3] - Sierentz (Haut-Rhin, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Dödsfall) | 1863 - 1872

Tolkning
Datum