[AN Y5011C] - Paris (Paris, Frankrike) - Förmyndarskapsregister. | 24/01/1776 - 31/01/1776

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum