[3 E 74/32/3] - Garlan (Finistère, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Äktenskap ) | 1896 - 1896

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum

Gå med i samarbetsprojektet att indexera [3 E 74/32/3] - Garlan (Finistère, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Äktenskap ) | 1896 - 1896