[3 E 64/44/5] - Elliant (Finistère, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Äktenskap ) | 1931 - 1931

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum

Gå med i samarbetsprojektet att indexera [3 E 64/44/5] - Elliant (Finistère, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Äktenskap ) | 1931 - 1931