[AN Y5064A] - Paris (Paris, Frankrike) - Förmyndarskapsregister. | 02/01/1780 - 18/01/1780

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum

Gå med i samarbetsprojektet att indexera [AN Y5064A] - Paris (Paris, Frankrike) - Förmyndarskapsregister. | 02/01/1780 - 18/01/1780