[3 E 52/48/1] - Commana (Finistère, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Vigsel) | 1898 - 1898

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum

Gå med i samarbetsprojektet att indexera [3 E 52/48/1] - Commana (Finistère, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Vigsel) | 1898 - 1898