Samarbetsindex - Halen

Tillgängliga index

 

Register för militära kyrkogårdar

151 poster

1914 - 1918

Halen, Limburg, Belgien

Noteringar : Cimetière militaire belge de Keiem

Uppgifter framtagna av : jma1
Tillagt den : 22/07/2016
Databas framtagen i samarbete