Samarbetsindex - Leopoldsburg

Tillgängliga index

 

Register för militära kyrkogårdar

801 poster

1914 - 1918

Leopoldsburg, Limburg, Belgien

Noteringar : Cimetière militaire belge de Bourg-Léopold

Uppgifter framtagna av : jma1
Tillagt den : 20/07/2016
Databas framtagen i samarbete