Samarbetsindex - Achet

Tillgängliga index

 

Äktenskap

80 poster

1899 - 1915

Achet, Namur, Belgien

Noteringar : Relevé des tables décennales de mariage cf projet

Uppgifter framtagna av : genedinant
Tillagt den : 05/10/2016
Databas framtagen i samarbete