Samarbetsindex - Dorinne

Tillgängliga index

 

Äktenskap

288 poster

1797 - 1915

Dorinne, Namur, Belgien

Noteringar : Relevé des tables décennales de mariage cf projet

Uppgifter framtagna av : genedinant
Tillagt den : 07/10/2016
Databas framtagen i samarbete