Samarbetsindex - Schaltin

Tillgängliga index

 

Äktenskap

694 poster

1797 - 1915

Schaltin, Namur, Belgien

Noteringar : Relevé des tables décennales de mariage cf projet

Uppgifter framtagna av : genedinant
Tillagt den : 07/10/2016
Databas framtagen i samarbete