Samarbetsindex - Heikruis

Tillgängliga index

 

Äktenskap

682 poster

1611 - 1796

Heikruis, Vlaams-Brabant, Belgien

Uppgifter framtagna av : jplucas1
Tillagt den : 30/07/2021
Databas framtagen i samarbete