Samarbetsindex - Veltem-Beisem

Tillgängliga index

 

Register för militära kyrkogårdar

666 poster

1914 - 1918

Veltem-Beisem, Vlaams-Brabant, Belgien

Noteringar : Cimetière militaire belge de Veltem

Uppgifter framtagna av : jma1
Tillagt den : 03/08/2016
Databas framtagen i samarbete