Samarbetsindex - Oeren

Tillgängliga index

 

Register för militära kyrkogårdar

501 poster

1914 - 1918

Oeren, West-Vlaanderen, Belgien

Noteringar : Cimetière militaire belge d'Oeren

Uppgifter framtagna av : jma1
Tillagt den : 22/07/2016
Databas framtagen i samarbete