Samarbetsindex - Ramskapelle (Nieuwpoort)

Tillgängliga index

 

Register för militära kyrkogårdar

232 poster

1914 - 1918

Ramskapelle (Nieuwpoort), West-Vlaanderen, Belgien

Noteringar : Cimetière militaire belge de Ramskapelle

Uppgifter framtagna av : jma1
Tillagt den : 21/07/2016
Databas framtagen i samarbete