Samarbetsindex - s-Heer Arendskerke

Tillgängliga index

 
Vigslar
123 poster
1811 - 1819
s-Heer Arendskerke, Zeeland, Nederländerna
Uppgifter framtagna av : pbal
Tillagt den : 21/06/2021
Databas framtagen i samarbete
 
Vigslar
413 poster
1820 - 1849
s-Heer Arendskerke, Zeeland, Nederländerna
Noteringar : Bron: Zeeuws Archief

Uppgifter framtagna av : pbal
Tillagt den : 03/08/2021
Databas framtagen i samarbete
 
Vigslar
943 poster
1850 - 1899
s-Heer Arendskerke, Zeeland, Nederländerna
Noteringar : Bron: Zeeuws Archief

Uppgifter framtagna av : pbal
Tillagt den : 03/08/2021
Databas framtagen i samarbete
 
Vigslar
1 252 poster
1900 - 1945
s-Heer Arendskerke, Zeeland, Nederländerna
Uppgifter framtagna av : pbal
Tillagt den : 21/06/2021
Databas framtagen i samarbete