Samarbetsindex - Oslo

Tillgängliga index

 
Dödfall
31 527 poster
2006 - 2012
Oslo, Oslo, Norge
Noteringar : Oslo (2006-2013)
Anmeldte dødsfall - OSLO BYFOGDEMBETE
Registrered deaths - OSLO BYFOGDEMBETE

Uppgifter framtagna av : geneanetdep
Tillagt den : 02/09/2013
Databas framtagen i samarbete