Samarbetsindex - Gävle lasarett

Tillgängliga index

 
Dödsfall
241 poster
1904 - 1906
Gävle lasarett, Gävle, Sverige
Noteringar : Döda på Gävle lasarett 1904-1906. Källa: Evas webbsidan

Uppgifter framtagna av : brinkan
Tillagt den : 23/10/2012
Databas framtagen i samarbete