Delade avskrifter

Dödfall - Oslo, Oslo, Norge

Dödsdatum
09.12.2007
Efternamn
Lund
Förnamn
Ruth Evelyn
Dödsfallsort
Oslo
Födelsedatum
10.07.1918

Dödfall

Oslo, Oslo, Norge
Period : 2006 - 2012
Ladda ner : 2 sep. 2013
Oslo (2006-2013)Anmeldte dødsfall - OSLO BYFOGDEMBETERegistrered deaths - OSLO BYFOGDEMBETE
Oslo (2006-2013)Anmeldte dødsfall - OSLO BYFOGDEMBETERegistrered deaths - OSLO BYFOGDEMBETE