Delade avskrifter

Vigslar - Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederländerna

Ort, Socken
Wymbritseradeel
Dag
27
Månad
10
År
1926
Makens förnamn
Gerhard
Naam echtgenoot
Sandberg
Makens födelseort
Rotterdam
Makans förnamn
Theodora Maria Theresia
Makans efternamn
van Welderen Rengers
Makans födelseort
IJsbrechtum
Makens fars förnamn
Frans Evert Pieter
Makens fars efternamn
Sandberg
Makens mors förnamn
Maria Elisabeth Reinira
Makens mors efternamn
van Suchtelen van de Haare
Voornaam vader echtgenote
Johan Edzart
Naam vader echtgenote
van Welderen Rengers
Makans mors förnamn
Aletta Catharina
Makans mors efternamn
van Andringa de Kempenaar
Källa
Aktenr 82

Vigslar

Wymbritseradeel, Fryslân | Friesland, Nederländerna
Period : 1811 - 1944
Ladda ner : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Wymbritseradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)