Släktträd On-line och samtida personer

Presenterad av admin på 15 apr. 2009

När du publicerar resultat från din släktforskning på papper eller på Internet, är det mycket viktigt att kontrollera hur informationen angående dina samtida personer affischeras. Utöver den juridiska aspekten, som är olika beroende på landet, handlar det helt enkelt om respekt för privatlivet.
Idag ska vi se hur man konfigurerar affischeringen av samtida personer i ditt släktträd On-line.

Förord

När man laddar upp data på Internet, blir dessa tillgängliga och användbara för alla. Det är därför viktigt att tänka efter innan man lägger in upplysningar om sig själv, sin familj eller sina avlägsna släktingar. Detta är väldigt personligt och därför väldigt känsligt. Den bästa lösningen är att först av allt be sina nära om deras samtycke.

För att anpassa sig till alla möjligheter vad det gäller lagar, känslighet, och vanor, föreslår GeneaNet följande:

Släktträd med Enkel metod (rosa och blå rutor)

För att komma till denna sida, klicka på [Mitt GeneaNet], [Mitt släktträd On-line], [Avancerade Tillval]


Här har du möjligheten att dölja samtida personer i ditt släktträd utefter födelse och dödsdatum som du har matat in.

Släktträd med Expert metod och utskick av Gedcom-fil

Det finns 2 sidor med möjligheter att konfigurera samtida personer : [Samtida personer] eller [Expert-inställningar].

I) SAMTIDA PERSONER:

För att komma till denna sida, klicka på [Mitt GeneaNet], [Mitt släktträd On-line], [Göra personlig] och [Samtida personer]

Denna sida erbjuder två delar:

    1) Visa samtida personer: Med denna första rubrik, har du tre val:

A) Standardtillval: GeneaNet visar bara efternamn och förnamn till personer födda mindre än 100 år sedan. Resten (platser, datum) syns inte.
B) Dölja alla: Med detta tillval döljer du helt personer födda för mindre än 100 år sedan, dessa representeras i trädet med ’xxx’ (de är synliga för ”vänner” och ”trollkarlar”).
C) Visa alla: Väljer du detta tillval kommer samtida personer synas helt, med alla upplysningar som angår dem. OBS: Du är ansvarig för detta beslut: Är du säker på att du har de berörda personernas samtycke för att synas på ditt släktträd?

    2) Ta bort personner födda för mindre än 100 år sedan: Detta tillval ger en enkel lösning till problemet.


II) EXPERT-INSTÄLLNINGAR:

För att komma till den här sidan, klicka på [Mitt GeneaNet], [Mitt släktträd On-line], [Göra personlig] och [Expert-Inställningar]

Rubriken ”Avancerade tillträdesinställningar” ger dig möjligheten att förfina din konfiguration av affischeringen av samtida personer. OBS: Om du använder den här sidan, kommer inställningarna du gjorde på sidan ”Samtida personer” bli ogiltiga.

1) Privata år: Här kan du ange en gräns för affischering av samtida personer. Till exempel : 75 betyder att alla personer födda efter 1934 (=2009-75) är dolda:
OBS: Personen måste ha avlidit för att synas. I exemplet ovan kommer en person född 1930 alltså att vara dold om inget dödsdatum har förts in.

2) Samtida personer: Med detta tillval kan du dölja (med ‘XXX’) eller affischera samtida personer (dessa personer kvarstår som synliga för ”Vänner” och ”Trollkarlar”).

3) Personer utan specifierade datum: Här kan du välja att affischera eller dölja personer utan födelsedatum.
OBS: Detta är användbart när du bara känner till personens förnamn. Men, var försiktig med samtida personer vars födelsedatum du kan ha glömt att föra in…

4) Begränsning av länkar: Om du har valt att dölja de samtida personerna i ditt släktträd, kanske du också vill dölja länkarna mellan dessa personer. Det betyder att man döljer familjebanden mellan personerna.

Tips:

Efter att ha sett de olika möjligheterna, kommer här några råd och tips :

1) Mata alltid in ett födelse eller dödsdatum för varje person i ditt släktträd. Om du inte känner till exakta datum, kan du ange ett ungefärligt datum eller en period (början/slut).
Den vanan kommer att underlätta dina sökningar när du besöker arkiv.
Dessutom blir affischeringen av samtida personer mer pålitlig.

2) Om du har valt att dölja samtida personer är det inte möjligt att affischera en levande proband (t.ex: du, ditt barn…).
Därimot kan du se numreringen på probandens direkta förfäder genom att gå till tillvalet [Begränsning av länkar] och välja ”Nej”.

Du kan nu bestämma hur du vill organisera affischeringen av samtida personer på ditt släktträd On-line.

Lycka till med din forskning med GeneaNet!

Om du har något att lägga till angående denna artikel, kan du skriva en kommentar längst ner på sidan.
Har du frågor? Andra släktforskare och GeneaNet teamet svarar på dina frågor på vårt GeneaNet-forum.

Logga in för att lämna en kommentar Logga in / Registrera Dig