Geneanet > Mer > Blogg

När svält och död hotade bönderna

Presenterad av Jean-Yves på 14 mar 2017
 

Det var nog så allvarligt. Verkligt farliga situationer uppkom när folkhälsan försvagades av missväxt. Svält gjorde människor svaga och mottagliga för sjukdomar. Det fanns således ett klart samband mellan de omfattande epidemier som drog fram över Europa efter år 1740 och de prishöjningar på spannmålsprodukter som föregick farsoterna.

Som exempel på sambandet mellan svält och dödlighet i sjukdomar kan anföras situationen i Sverige år 1773. Statistiken visar att den folkliga dödligheten ökade dramatiskt under detta år, för att sedan raskt sjunka.

Source

1 kommentarer

hlindstr
2018-01-27

Hej! Jag får inte med årtal/datum på födda och döda, nedladdat från Min släkt prog ej heller bilder?


Logga in för att lämna en kommentar Logga in / Registrera Dig