Vad har GDPR för effekt för släktforskare?

Presenterad av Jean-Yves på 7 aug. 2018
 

Som en följd av den 25 maj införda EU-lagen GDPR har vi bett juridiska specialister på området att genomföra en revision om hanteringen av personliga uppgifter.

Den 25 maj infördes Regleringen (EU) 2016/679 från Europaparlamentet och Europeiska Rådet daterad 27 April 2016 skyddet för privatpersoner om deras personliga uppgifter och fri rörlighet av dessa uppgifter (känd som GDPR) som lag.

Tvärt emot vad som sagts påverkas denna Europeiska lag inte av fransk lagstiftning och franska lag n° 78-17 om Informationsteknologi, datafiler and civil frihet från 6 januari 1978. Detta är ingen revolution utan snarare en fortsättning av kända regler och principer.

En av de stora ändringarna är introducerandet av principer för det ansvar som följer av ändringar i samtyckesprocessen för de som ansvariga för personliga uppgifter. Viss egenkontroll har ersatt preliminära formaliter och ansvar för personliga uppgifter.

Rättigheten för individen har förstärkts liksom om deras tidigare uppgifter och arten av deras samtycke. Principerna för processandet är oförändrade.

Kan jag lägga till information om levande personer i mitt familjeträd?

Definitionen av privata uppgifter har inte påtagligt ändrats av GDPR som definierar detta som följer “varje uppgift relaterad till en identifierad eller identifierbar privatperson”. En identifierbar privatperson är “en som kan bli identifierad, direkt eller indirekt, speciellt till en identifierare med deras namn, personnummer, hemvist samt en eller flera faktorer specifika för deras fysiska, psykologiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet”.

Frågan om att tillfoga information om levande personer i ett familjeträd kan vara komplicerat med hänsyn till legala aspekter om personliga uppgifter och beror på ett antal faktorer.

Om processandet görs av personliga skäl och inte föremål för allmän visning (som ett familjeträd tillgängligt för ägaren eller ägarens familj) är inget för GDPR.

I alla övriga fall är det nödvändigt att ta hänsyn till GDPR.

I detta avseende påminner vi i Geneanets användarvillkor om informationen om levande personer i ett familjeträd.

I överensstämmelse med detta är historisk forskning mest relevant efter släktforskning är en historisk vetenskap och skapandet av ett familjeträd är en historisk forskning.

Med detta sagt, tillåtelse från person är det säkraste sättet att tillfredsställs GDPR. Påpekande: uppgifter om minderåriga kräver tillstånd från vårdnadshavare.

Kan Geneanet hållas ansvarig för personliga uppgifter publicerade av medlemmar på sajten?

Geneanets ansvar för personliga uppgifter publicerade av medlemmar på sajten är oförändrade genom lag n° 2004-575 daterad 21 juni 2004 (Fransk lag om interneträttigheter).

Geneanet verkar som värd för och tillhandahåller utrymme för sina användare genom att tillåta dem att ladda ner släktforskningsdata och dokument.

Geneanet kan vara ansvarig för data publicerade är av olaglig natur (påpekande: olaglig är inte omstridd) kommer till dess kännedom genom lag eller om Geneanet inte reagerar tillräckligt snabbt för att ta bort dessa uppgifter eller göra så att de ej kan nås.

Av denna orsak anger Geneanets användarvillkor hur rättigheter, korrigering, borttagannde ska genomföras.

Emellertid är medlemmar fullt ansvariga för information som de publicerar på geneanet.org, på det utrymme de tilldelats. De är också ansvariga för processen att tillfoga uppgifter till sitt familjeträd.

Vilka är Dina rättigheter om Du hittar personliga uppgifter på en Geneanet familjeträd?

Rättigheterna för aktuell person har förstärkts. Vissa av dessa rättigheter är:

• Alla personer har rättighet att få tillgång till sina personliga data och uppgifter och hur denna information processas.
• Alla personer har rättighet till flyttning av data och data måste tillhandahållas på ett kontrollerat och strukturerat sätt genom elektroniskt standardformat.
• Alla personer har rättighet att korrigera och begränsa processandet av felaktiga personliga uppgifter eller uppgifter som inte längre behövs.
• Alla personer har rättigheten att radera uppgifter utan onödig fördröjning. Det är viktigt att komma ihåg att denna rättighet är begränsad för historiskt-vetenskaplig forskning såsom släktforskning.
• Alla personer har rättigheten att protestera beroende på hennes eller hans speciella situation när det gäller personliga uppgifter.

Dessa rättigheter ska utföras av kontrollören som kan begära bevis (vitsord)

Till exempel, angående familjeträd, så ska frågan ställas till ägaren av familjeträdet på Geneanet och inte till Geneanet som värd,

Dessutom kan dessa rättigheter inte användas för andra personer.

Slutligen GDPR gäller bara för levande personer.

Av dessa skäl har franska staten återtagit dessa rättigheter, såsom rätten till tillgång är inte överförbara till arvtagare. Detta beslut går stick i stäv mot en fransk lag för en digital republik daterad 7 oktober 2016, speciellt Artikel 40-1, tillåtande arvtagare i avsaknad av speciella direktiv från den avlidne, att utöva rättigheten till tillgång, om det är nödvändigt att bestämma arvet efter den avlidne eller rätten att slutföra stängandet av en avlidens konto.

1 kommentarer

ok


Se mer

Logga in för att lämna en kommentar Logga in / Registrera Dig