Geneanet > Resurser > Blogg

55 miljoner till KB-relaterade kulturarvsprojekt

Presenterad av Jean-Yves på 13 nov. 2018
 

Hälften av de projekt som får bidrag i Vetenskapsrådets (VR) kulturarvsutlysning utgår från Kungliga bibliotekets (KB) samlingar. Fyra forskningsprojekt beviljas nu sammanlagt drygt 55 miljoner.

Bidraget är ett projektstöd med syftet att främja digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar. VR ger medel till totalt nio projekt – varav fyra utgår från material ur KB:s samlingar. Projekten stärker KB som forskningsmiljö och ökar tillgängligheten till samlingarna. Dessutom bidrar de till en mer effektiv forskningsinfrastruktur, genom metodutveckling och digitalisering av KB-material.

Source

Logga in för att lämna en kommentar Logga in / Registrera Dig