Geneanet > Resurser > Blogg

Veidekke bygger åt Kungliga biblioteket

Presenterad av Jean-Yves på 28 aug. 2019
 

Veidekke bygger en arkivbyggnad åt Kungliga biblkoteket i Håbo. Projektet är en totalentreprenad med fast ersättning på 61 miljoner kronor och beräknas vara färdigställt under hösten 2020.

Projektet är en tillbyggnation på cirka 4 000 kvadratmeter och ska anslutas till befintliga arkivlokaler inom fastigheten Håbo Rölunda 1:6. Kungliga biblioteket bedriver verksamhet i angränsande lokaler under byggnationen.

Source

Logga in för att lämna en kommentar Logga in / Registrera Dig