Med Geneanets DNA, kan Du lära känna familjenamn och platser delade med Dina DNA-släktingar. Upptäck dessa nya möjligheter

Några nya möjligheter för Dina Geneanet DNA-matchningar

Presenterad av Jean-Yves på 11 maj 2020

Några nya möjligheter finns nu tillgängliga för Dina DNA-matchningar så att Du lätt kan namn och platser delade med Dina DNA-släktningar.
För att visa Dina DNA-matchningar, klicka ”DNA” på menyn på toppen och sedan “Visa DNA-matchningar”.

För varje DNA-matchning kan Du se om det finns ett tillgängligt familjeträd och om det är DNA-data för medlemmen som publicerade familjeträdet eller om det är en annan person.

Om det finns ett tillgängligt familjeträd visas några förslag på gemensamma förfäder:
– Delade namn på samma plats
– Delade namn
– Delade platser.

Du behöver bara klicka något namn eller plats för att upptäcka gemensamma förfäder!

Om Du redan har ett familjeträd och Du redan har DNA-testats kan Du ladda ner dem till Geneanet för att enkelt hitta nya släktningar i vår enorma databas för familjeträd.

Viktigt: Klicka denna länk för juridiska frågor.

2 kommentarer

Har saknat ett lätt sätt att hitta orter som släktingar har bott på, för då är det mycket lättare att hitta sina släktingar då man inte flyttade på sej så mycket förr i tiden. Bra att det finns i denna databas.


Mycket bra!


Se mer

Logga in för att lämna en kommentar Logga in / Registrera Dig