Geneanet DNA: Säkerhetsnivån för matchning av DNA har förbättrats!

Presenterad av Jean-Yves på 24 sep. 2020

Under de senaste dagarna, har alla DNA-matchningar omkalkylerats och många nya relationer har hittats. Vi har också förbättrat säkerhetsnivån för DNA-matchningar.

Gå till menyn “Visa DNA-matchningar”.

I listan med DNA-matchningar fanns det bara två nivåer för säkerheten, visade som gröna och röda prickar.

En mellannivå har lagts till visad med en orange prick.

• En grön prick för hög säkerhet,

• En orange prick för medium säkerhet: delat DNA förslår en avlägset släktskap, men det kan inte bero på slumpen,

• En röd prick för låg säkerhet: delat DNA tillåter inte att säga om det är ett avlägset släktskap eller om det beror på slumpen.

Vi har också lagt till ett val för att sortera DNA-matchningar efter graden av säkerhet. Detta val är tillgängligt på övre högre sidan på listan över DNA-matchningar.

Hur har då mellannivån för säkerhet bestämts?

Vi fann att många DNA-matchningar hade en låg grad av säkerhet (röd prick) medan några av dem uppenbarligen var DNA-relationer. Målet var att visa upp dessa resultat för att hjälpa Dig i Din släktforskning. Vi har beslutat att filtrera DNA-segmenten delade av våra medlemmar, vissa av dem mindre kvalitativa än andra.

Vissa DNA-segment delas av ett stort antal människor i samma populationsgrupp. Dessa segment kallas IBP (Identical by Population). De genererar många relationer mellan individer som säkra men inte signifikanta i genetisk släktforskning. Med DNA-data importerade till Geneanet, kan vi identifiera ett antal av dessa segment och ta dem i betraktning för DNA-matchningar med en nöjaktighetsnivå. Sålunda när alla DNA-segment delas av två personer som är IBP har släktskapet låg säkerhet. Men när minst ett DNA-segment delas av två personer som inte är IBP, har släktskapet en mellannivå på säkerheten.

Håll i minnet att oberoende av färgen på pricken, så kan relationer finnas eller inte finnas (speciellt för delat DNA mindre än 0,7%). De tre nivåerna för säkerhet som vi föreslår avser att hjälpa Dig att fokusera på intressanta relationer, sett ur ett släktforskningsperspektiv.

Det bästa sättet att verifiera DNA-matchningar är att ha Ditt familjeträd på Geneanet så att Du kan jämföra det med potentiella släktingar. Geneanet DNA medför många möjligheter att upptäcka gemensamma förfäder:

• Några förslag på gemensamma förfäder kan visas med efternamn och platser som Du delar med andra Geneanet medlemmar.

• Om Du är medlem i Premium, kan Du direkt titta på vilka gemensamma förfäder Du delar med andra Geneanet medlemmar.

Vissa nya val planeras för att medge för Dig att gå vidare i Din släktforskning.

Ha några underbara upptäckter!

Se Dina DNA-mtachningar

Hitta nya släktingar med Ditt DNA

Vänligen ställ Dina frågor till vårt forum

Logga in för att lämna en kommentar Logga in / Registrera Dig