Känner Du till europeiska samarbetsindex på Geneanet?

Presenterad av Jean-Yves på 8 feb. 2021

Några volontärer indexerar släktforskningsdata på Geneanet världen över och i Europa i synnerhet.

Dessa samarbetsindex är tillgängliga gratis för alla Geneanets medlemmar.

Här talar vi om samarbetsindex och inte om samlingar tillhandahållna av Geneanet och deras partner, vilka bara är tillgängliga för Geneanets Premiummedlemmar.

Se nedan listan på länder där volontärer indexerar data.

Om Du vill medverka, vänligen skicka ett meddelande till international@geneanet.org. Notera att Du inte behöver vara kvar i det land där Du väljer att medverka i indexeringen.

Belgien

Flera volontärer indexerar data över hela Belgien. Vänligen kontakta oss ifall Du vill leda ett samarbetsprojekt i Belgien.

Klicka här för att titta på indexen

Italien

Projektet ”Äktenskapsindex” är väl organiserat med en volontärkoordinator och fler än 20 volontärer. Sex provinser är i stort sett indexerade och 606 olika index finns redan nu tillgängliga.

Klicka här för information

Folkräkningen 1806 från provinsen Genua har också fullständigt indexerats.

Klicka här för att titta på index

Luxemburg

Alla 10-årslistor (“Tables décennales” på franska) från 1809 till 1922 har indexerats.

Klicka här för att titta på index

Nederländerna

Två volontärkoordinatorer, Simone Groenenboom och Ben Hollander, och fler än 20 volontärer håller på att indexera släktforskningsuppgifter från Nederländerna. 423 olika index finns faktiskt tillgängliga ininkluderande nästan 1 million äktenskap. Två provinser, Drenthe och Groningen, är nästan helt kompletta från de tidigaste kyrkliga registren till andra världskriget! Vi söker volontärer för att hjälpa till att indexera de andra 10 provinserna i Nederländerna.

Klicka här för att titta på index

Portugal

Ett indexeringsprojekt har nyligen lanserats av volontärkoordinatorn Brigitte Garcher, och register från ca 20 portugisiska städer indexeras.

Klicka här för att titta på index

Schweiz

Kyrkliga och civila register för kantonen St. Gallen finns tillgängliga på Geneanet, och vi söker volontärer för att indexera dem.

Klicka här för att medverka i indexeringen

Vissa arkiv för kantonen Geneve är tillgängliga och vi söker volontärer för att indexera dem.

Klicka här för att titta på registren

Slovenien

Några volontärer håller frenetiskt på att ta bilder på gravar och nya slovenska kyrkogårdar är tillgängliga varje vecka!

Klicka här för att titta på bilderna

Spanien

En volontär, vars användarnamn är “amancioh”, har indexerat fler än 460.000 personer från vallistor i Aragon. Han är ett levande exempel på att en person kan hjälpa tusende!

Klicka här för att titta på indexen

Några arkiv från provinsen Girona är tillgängliga online och vi söker volontärer.

Klicka här för att titta på arkiven

Storbritannien

Några register på flyktningar som efter franska revolutionen bosatte sig i London väntar på att indexeras. Vi väntar på volontärer.

Klicka här för att titta på registren

Österrike

17 olika index är tillgängliga inkluderande 10,000 äktenskapsuppgifter. Vi söker volontärer.

Klicka här för att titta på indexen

Om Du vill medverka, vänligen skicka ett meddelande till international@geneanet.org.

Logga in för att lämna en kommentar Logga in / Registrera Dig