Under 21 - 23 maj 2021 kan Du medverka i Geneanets veckoslut 'Spara våra gravar'. Upptäck hur man gör

Geneanets DNA-matchningar uppdateras

Presenterad av Jean-Yves på 12 apr. 2021

Efter lanserandet av koromosomläsaren påpekade några av Er det faktum att många DNA-matchningar var sammansatt av segment placerade i samma position på kromosomerna. Här adresserar vi dessa bekymmer och presenterar ändringar vi genomfört för att erbjuda Dig bättre resultat.

I vår tidigare notering, förklarade vi att några DNA-segment delas av ett stort antal individer och därmed skapar många DNA-matchningar som inte är relevant ur släktforskningssynpunkt. Tack vare filer uppladdade till Geneanet DNA har vi kunnat identifiera ett visst antal regioner från vilka dessa segment härstammar från och tar hänsyn till dem vid beräknandet av säkerheten för DNA-matchningar. Faktiskt när alla delade DNA-segment endast finns i en identifierad region, har en DNA-matchning en låg exakthet (röd prick), så är det normalt att se en redundans för några segment i Din DNA-matchning.

För att ge fler relevanta resultat har vi ändrat kriterierna för att visa en DNA-matchning. Det resulterar i ändringar i Din lista på Dina DNA-kommande inom några dagar. Här är de förändringar som inkluderas i denna uppdatering:

  • DNA-träffar som bara består av segment som bara förekommer i identifierade regioner (för närvarande med låg exakthet) kommer inte att visas;
  • DNA-matchningar bestående av några segment som förekommer kommer att visas, men dessa segment kommer att identifieras i Chromosome Browser och i den exporterade CSV-filen;
  • DNA-matchningar sammansatt av små segment (mindre än 12,5 cM) kommer nu att visas.

Som en följd av dessa förändringar kommer graden av säkerhet också att öka:

  • Den låga säkerheten (röd knapp) motsvarar nu DNA-matchningar sammansatt av segment vars storlek inte överskrider 10 cM;
  • Säkerhet på medelnivå (orange prick) omfattar nu DNA-matchningar sammansatta av segment större än 10 cM (men uppfyller inte nivån för hög säkerhet) såväl som DNA-matchningar med åtminstone hälften av deras segment från identifierade regioner (även om dessa matchningar överskrider nivån för hög säkerhet)

Som ett resultat av denna uppdatering kan antalet för Dina DNA-matchningar antingen öka eller minska. Oberoende av kvantiteten är målet att dessa ändringar ska deras kvalitet.

Var uppmärksam på, att oavsett färg på pricken, så kommer den upptäckta relationen att vara reell i motsats till icke existerande (speciellt för delade DNA-procent lägre än 0,7%). De tre nivåerna för säkerhet som vi föreslår är menat för Dig att fokusera på Din forskning på släktingar som vi anser vara mest relevanta från en släktforskningssynpunkt.

Dessa förbättringar kommer snart att låta oss få tillgång till en list på DNA-matchningar mellan Dig och Dina genetiska släktingar.

Vi ses snart och njut av Dina upptäckter på Geneanet!

Dina DNA-matchningar

Vänligen ställ Dina frågor till vårt forum

Logga in för att lämna en kommentar Logga in / Registrera Dig