Geneanet förenar sig med Ancestry, världens största släktforskningsföretag

Presenterad av Jean-Yves på 1 sep. 2021

Ancestry, världens största släktforskningsföretag, tillkännager idag att man nått en överenskommelse för att förvärva Geneanet. Detta tillkännagivande markerar ett nytt kapitel i Geneanets historia. Denna bloggpost avser konsekvensen av denna viktiga nyhet.

Vem är Ancestry?

Ancestry är ett USA-baserat bolag som erbjuder online service liknande Geneanet: värdskap för Ditt familjeträd, sökning i otaliga samlingar och erbjudande en DNA släktservice.

Ancestry är värd för 120 miljoner familjeträd innehållande 16 miljarder personer. Ancestry erbjuder också världens största konsumentdatabas för släktforskning via DNA med 20 miljoner personer.

Ancestry är också känt för mängden av samlingar de erbjuder. De representerar fler än 30 miljarder uppgifter från 80 länder och uppdateras kontinuerligt genom ett stort investeringsprogram.

Ancestry har fler än 1400 anställda i Leti, Utan, San Francisco, London, München, Berlin, Toronto och Sydney.

Ancestry lägger ner stort arbete på att samverka med lagar i de länder där man opererar. Till exempel, tvärt emot MyHeritage, så säljer inte Ancestry DAN-tester i Frankrike såvida de inte är auktoriserade.

Det kan och bör konstateras att webbsidorna för både Ancestry och Geneanet skapade år 1996!

Varför förenar sig Geneanet med Ancestry?

Under de senaste månaderna har vi informerat Dig om våra planer om samverkan med Filae. Som vi förklarade i en tidigare bloggpost, var inte detta samgående möjligt och Filae och i slutändan köptes de av MyHeritage.

Kombinationen av Filaes databaser och know-how tillsammans med MyHeritages mänskliga, tekniska och finansiella resurser utgör en formidabel konkurrent för Geneanet. Inte att förglömma är snedvridning av konkurrensen genom MyHeritages massiva försäljning av DNA-prover i Frankrike, trots att det inte är lagligt.

Det var därför en stor risk för Geneanet att förlora ett stort antal av sina prenumeranter och inte ha möjlighet att investera i service och nytt innehåll.

För att möte denna ökade konkurrens var flera olika strategier tänkbara.

Vi kunde ha sökt finansiering för att kraftigt investera i datainsamling och marknadskampanjer. Faktum kvarstår att datainsamling, som Filae gjort, tar många år. Den andra risken är att försöka efterapa MyHeritage och Filae. Geneanet kunde också förlora sin själ och originalmodellen.

Vi föredrar att luta oss på en stark partner och Ancestry är den bästa partnern för vår framtida utveckling. Det möjliggör för oss att stärka oss själva med sitt innehåll och resurser samtidigt som vi bevarar vår unika modell.

Vi har arbetar med och utbytt information med ett otal olika aktörer inom släktforskningsvärlden i mer än 20 år. Vi har alltid uppskattat utbytet med Ancestrys team, vilka tillfullo förstod vad som gör Geneanet starkt: dess originalmodell och intressegrupper. Ancestry vill och är engagerade för att behålla vårt unika upplägg. De är väl medvetna om att vårt samhälle är sårbart och medlemskap baseras på tillit.

Vad förändras inte?

Geneanet kommer att förbli Geneanet med allting Du associerar med detta.

Geneanet kommer att förbli fristående del inom Ancestry.

I konkreta termer, innebär detta att Du även fortsättningsvis kommer att kunna använda all service på sajten geneanet.org, som hanteras av företaget Geneanet baserat i Paris med samma anställda.

Dina träd är och förblir Din egendom och kommer fortsättningsvis att ha Geneanet som värd. Geneanets personal fortsätter som Dina kontakter.

Vår modell förändras inte. Den fortsätter att vara baserad på en modell med “bidrag, samarbete och gratis”. Principen är densamma: allting som delas av våra medlemmar är gratis tillgängligt. Vi kommer att försätta tillhandahålla och utveckla vår gratis eller Premium service, allt finansierat av vårt Premiumerbjudande.

Vad kommer att förändras?

Geneanets medlemmar kommer att dra fördel av flera ytterligare databaser som en del av sitt medlemskap i Premium. Till exempel har vi just lagt till det totala civila registret i Pris, indexerat av Ancestry, innehållande fler än 11 miljoner uppgifter. Andra samlingar kommer at bli tillgängliga inom kort.

Precis som de publika personerna i Ditt träd är indexerade av Geneanets sökmotor, kommer de även att indexeras av Ancestrys sökmotor med länk till Geneanet för visande av träden.

Användarkoden kommer fortfarande att gälla för Geneanets sajt. Emellertid kommer att antas för att stärka säkerheten för Dina data och för att korrespondera med den nya situationen. Vi kommer tillbaka inom några dagar för att förklara förändringarna.

Sammanfattningsvis

Detta är ett viktigt steg för Geneanet. Detta beslut är det bästa sättet att försäkra oss om hållbarhet för allt det som vi byggt med Geneanet under nästa 25 år.

Detta samgående möjliggör för oss att fokusera på de saker som vi gör bra och som Du uppskattar med Geneanet. Vårt mål är även fortsättningsvis att serva våra medlemmar, antingen de medlemmar i Premium eller gratismedlemmar, renodlandet av känslan av gemensam hjälp och delande av det som karakteriserar vårt samhälle och dess styrka.


Tillägg

Vårt tillkännagivande har helt naturligt initierat reaktioner och frågor. Här kommer några frekvent frågor.

Kommer priset för prenumeration på Geneanet Premium att ändras? Kommer en prenumeration på Ancestry att inkludera Geneanet?

Som nämnt ovan kommer Geneanet att fortsätta som förut. Det som förändras är tillgängligheten till viktiga franska databaser från Ancestry utan någon tillkommande kostnad, startande med Paris födsel/äktenskaps/dödsregister redan på nätet (11 miljoner dokument). Vi hoppas att kunna lägga till andra icke-franska databaser i framtiden. Notera att proceduren just nu är något komplicerad, men vi arbetar på att förenkla.

Sagt detta, det är inte möjligt att få tillgång till Ancestrys 30 miljarder dokument med Geneanets Premium €50 i årlig kostnad. Just nu krävs en separat prenumeration på Ancestry för att få tillgång till alla Ancestrys samlingar.

Vad händer med ägarskapet till de dokument jag laddat ner till Geneanet?

Precis som med Ditt Geneanet träd, uppgifter, index och dokument förblir de Dina och kommer att fortsatt att vara gratis tillgängliga för andra släktforskare. Det är Geneanets uppförandekod som gäller, inte Ancestrys. Som nämnts ovan kommer inte vår modell med ”bidrag, samarbete och gratis” inte att ändras. Ancestry förstår nödvändigheten av Geneanet: vårt samhälle och känsla för ömsesidig hjälp och delande.

Vi skulle vilja tacka alla som har förtroende för oss och fortsätter att ha detta. Vi hoppas att kunna övertyga skeptiker, genom konkreta handlingar att denna överenskommelse kommer att ha fördelar för dem utan att behöva förändra det som de uppskattar med Geneanet.


Tillägg från måndagen 6 september 2021

Vår presentation har genererat många kommentarer visande en stark knytning till Geneanet, vilket vi uppskattar och alltid är tacksammaför.

Några kommentar är verkligen oriktiga, vänligen låt oss besvara Era frågor så precist som möjligt.

Trots våra förklaringar, skriver några:

  • ”Kostnaden för prenumeration på Geneanet kommer påtagligt att stiga”;
  • ”Ancestry är profithungrigt amerikanskt bolag som man inte kan lita på”;
  • ”Ancestry är ett monopol och alla förvärv resulterar i att det förvärvade bolaget upphör, såsom till exempel Rootweb”;
  • ”Det finns inga fördelar eller intresse från Geneanets medlemmar för detta förvärv. Ancestry tillför inget nytt till Genanet.”;
  • ”Ancestry kommer att överföra alla Geneanets träd till sin plattform, bakom betalväggen”;
  • ”Geneanets modell samarbets och frimium kommer oundvikligen att upphöra”.

Det följande klarläggandet är relativt lång eftersom vi tycker att det är viktigt att svara dessa felaktiga påståenden och klarlägga Geneanets framtid.

Kommer prenumeration på Geneanet Premium att öka?

Det kommer inga ökade kostnader för Din prenumeration när vi lägger till Ancestrys databaser.

För de av Er som undrar om grupperbjudande med Ancestry, så kommer detta snart att utvärderas.

Ancestry är ett amerikanskt bolag fokuserat på vinst och kan inte litas på.

Ancestry uppfattas av några Geneanets medlemmar som ett stort bolag ägt av en stor investeringsfond och kan därför misstänkas enbart vara intresserad av kortsiktiga vinster.

Ancestry modell är inte den samma som Geneanets. Det är också en möjlighet. Det betyder att vi kompletterar varandra. Detta innebär inte att deras modell kommer att tillämpas på Geneanet.

Ancestry har erfarenhet att arbeta med stora skaror av volontärer sedan förvärvet av FindAGrave sajten (motssvarande Save Our Soles) med bibehållande av känslan.

Några av Er har nämnt Rootsweb i sina kommentarer, ett bolag Ancestry förvärvade för över två decennier sedan, med en livaktig gemenskap med mejllistor och informationsutbyte. Vi är helt säkra på det förändrade Ancestryteamet på plats idag har lärt sig av denna erfarenhet.

Ancestry kommer inte att tillfoga något nytt till Geneanets medlemmar och Geneanet träd kommer inte att försvinna bakom en betalvägg.

Har Du läst bloggposten och dess tillägg?

Ancestry har redan gått med på att göra några av deras europeiska innehåll tillgängligt för medlemmar i Geneanet Premium utan extra kostnad. Så småningom kommer flera hundra miljoner indexerade uppgifter att vara tillgängliga via Geneanet. Detta är en påtaglig bonus för medlemskap i Premium. Redan nu har Du tillgång till civila register från Paris och folkräkningar från åtskilliga franska departement. Om Du har franska förfäder, kommer Geneanet att vara till stor hjälp. Vi kommer under de kommande veckorna att lägga till andra samlingar.

För våra medlemmar med rötter utanför Frankrike, hoppas vi att kunna anskaffa innehåll från andra länder för att möta deras behov (Belgien, Luxemburg, Schweiz, Nederländerna, Skandinavien etc).

Anvestry kommer att möjliggöra ytterligare data för våra Premiummedlemmar. Detta bolag kommer att stödja oss i projekt som vi vill genomföra till gagn för släktforskningssamhället.

Sammanfattningsvis. Geneanet förändras inte och fortsätter som europeiskt bolag med samma anställda och samma service, vilket möjliggör för Dig att få fler påtagliga erbjudanden.

Precis som Dina publika personerna i Ditt träd är indexerade av Geneanets sökmotor, kommer de också att bli indexerade av Ancestrys sökmotor med referens till Geneanet för beskådande av träden. Privata uppgifter och DNA-data kommer inte att vara tillgängliga på Ancestry. Vi påminner Dig att indexering redan görs på sökmotorer såsom Google eller Bing.

Du litar inte på att Ancestor står fast vid sina åtaganden.

Många personer tror, trots kungörelsen vi gjort, att Ancestry kommer att ta över Ditt träd och sälja det på sin plattform, och genom detta få Geneanet att upphöra. Några påstår att priset på prenumeration definitivt kommer att öka och att Geneanets modell så småningom kommer att upphöra.

Det är viktigt att känna till att Du har ett trefaldigt åtagande, pelarna är:

Geneanets anställda

Den första garantin kommer från Geneanets team. Geneanets anställda kommer att vara på plats och förbli Dina kontakter. De är själva släktforskare och intensiva användare av Geneanet. De avser alla att fortsätta göra Geneanet så attraktivt som möjligt och att försätta bibehålla andan.

Vi vill också påminna Dig att Ancestry har i publika uttalanden förbundit sig att behålla Geneanet, dess personal och dess modell och vi skulle inte ha accepterats Ancestrys förslag om vi haft några tveksamheter om deras intentioner.

Förvaltarskap av data

Geneanet är ett bolag med sin bas i Europa.

Du är skyddad genom varierande europeiska lagar inkluderande GDPR vilket också tillämpas av bolag utanför EU. Alla personliga uppgifter är skyddade av GDPR, känsliga uppgifter såsom genetiska data ännu mer. Reglerna för användning av Geneanets webbsajt styrs av Användarvillkor. Detta motsvarar ett kontrakt. Dessa Användarvillkor stipulerar att ”Släktforskningsuppgifter förblir medlemmens egendom när denne publicerar på Geneanet”. Med andra ord, ingen kan lägga beslag på Ditt arbete för vidareförsäljning utan Ditt medgivande.

Genom att ha ett konto på Geneanet följer Du Geneanets Användarvillkor och inte Ancestrys.

Dessutom, för Din säkerhet, måste vi meddela Dig i förväg om varje signifikant ändring i våra Användarvillkor, så att Du har möjlighet att acceptera dem eller att avsluta Ditt konto med hela sitt innehåll.

Vi har också lagt till en klausul i de reviderade Användarvillkoren (som gäller från 1 oktober) som skyddar all Premiums medlemmar från framtida ändringar: om Du avböjer de nya Användarvillkoren, så kan Du fortsätta med de gamla Användarvillkoren tills Ditt medlemskap avslutas.

Geneanets intressegrupp

Som framgår av servicevillkoren är även fortsättningsvis träden varje författares egendom. Geneanets intressegrupp tillhör varken Geneanet eller Ancestry; den är lojal till Genanet bara så länge som vi respekterar vår modell och våra värderingar. Om vi misslyckas med detta kan det försvinna med sitt innehåll och vitalitet.

Varför förändrades Användarvillkoren?

Det mest antagna meddelandet misstänker att dessa ändringar har gjorts för att sälja Dina träd till Ancestry.

Skälet är enklare. Ancestry är ett bolag med hög nivå på legala samtyckesregler.

Under revisionfasen identifierade GDPR-experter och jurister inom Användarvillkor flera punkter som borde förbättras inkluderande:

  • behovet att gruppera hantering av personliga uppgifter till en separat sida som rekommenderat av europeiska myndigheter och för att klargöra den legala basen för denna process.
  • klarläggande av ”icke-kommersialisering”: Detta är ett åtagande för att förhindra vidareförsäljning till tredje part och skulle inte omfatta Premiums forskningsval som kunde betecknas som kommersiell användning.
  • Ändringsklausulen förutsåg inte möjligheten att en Premiummedlem skulle motsätta sig Ändringsvillkoren: medlemmen måste kunna fortsätta att använda servicen inom Premium.

Dessa förändringar är beskrivna på speciell sida. Detta ger inte Ancestry rätt att tillägna sig Dina släktforskningsdata. Dessa är fortfarande Din egendom. Du kan inte överta ägarskapet för något som inte är Ditt. Vidare, om Du tar bort Ditt träd, får varken Geneanet eller Ancestry behålla en kopia.

Om dessa klausuler i en framtid förändras på ett sätt som Du ogillar, kan Du alltid ha en försöksperiod innan Du tar bort allt innehåll.

Sammanfattningsvis

Vänligen tala oss inte eller anklaga oss för baktankar. Vi förstår att Du kan vara oroad eller skeptisk. Om Du inte tro på oss ge oss skäl för tvivlen.

Tack för att Du inte vidarebefordrar falsk information. Den nuvarande situation är redan oroande tillräckligt för medlemmar i Geneanets intressegrupp utan felaktigt ogrundad information. Om Du ser sådan, tveka inte att rätta till detta.

Slutligen, om Du är tillfreds vad vi hittills gjort och som vi vill göra i framtiden, vill vi tacka Dig för Dina vittnesmål. Det är mycket viktigt för oss, speciellt i dessa turbulenta tider.

Geneanet är en sajt för intressenter baserad på samverkan och delning och vi önskar att fortsätta på detta sätt.

5 kommentarer

evan13
2021-09-22

Jag vill ha en visning hur jag kan arbeta med båda programmen tillsammans.
Kanske det går att visa e-posten eller annat?


rolavs
2021-09-05

Väldigt SPÄNNANDE ! Jag hoppas på en mycket bra sammanslagning av Ancestry (som jag har haft i 20 år) och Geneanet som har många fina fördelar….


Se mer

Logga in för att lämna en kommentar Logga in / Registrera Dig