2021: Året i sammanfattning

Presenterad av Jean-Yves på 9 jan. 2022

2021 var ett händelserikt år och inte bara för Geneanet. Även om hälsoläget förbättrades jämfört med 2020 så var året splittrat ….men det hindrade oss inte från att gå vidare.

Vad var nytt på sajten 2021?

De huvudsakliga förbättringarna var på familjeträden online. För det första, skapade vi en tumnagelpresentation som möjliggöra att extrahera fotot från en person som finns med i ett gruppfoto och använda detta foto som porträtt.

Vi la också till ett val som möjliggör för Dig att enkelt publicera ett flersidigt dokument, mycket praktiskt för flersidiga intyg, testamenten, brev eller andra dokument. Du kan också länka ett historiskt vykort till Ditt träd, något som många av oss väntat på länge. Under våren la vi till nya bidrag till ett mer användarvänligt internt meddelandesystem såväl som en spårare som visar Dig alla händelser inte funna för en persons förfäder (födelse/dop, äktenskap, dödsfall/begravning).

Fler framsteg, riktighetskontrollen har reviderats och förbättrats – denna hjälp hittar misstag såsom att barn/ungdom listas som förälder. Vi har också lagt till en besöksmod, ett enkelt sätt att bekräfta hur andra ser Ditt träd. Under hösten uppdaterade vi hemsidan för Ditt träd med ett förbättrat gränssnitt och nya valmöjligheter. Slutligen så förenklade vi flera av inmatningarna på skärmen. Fortsätt vara inloggad eftersom flera av dessa förbättringar introduceras i januari!

Hanteringen av Dina kontakter har förbättrats. DNA-sektionen har nya presentationer lagts till för att hjälpa Dig lättare hitta kusiner och en mer visuell kromosomsökare.

Nya datasamlingar!

Geneanet fortsatte sitt arbete med att publicera data varierande källor, institutionella, samarbeten eller privata, möjliggörande när så är möjligt ett öppet och fritt sökande. I detta fall är dokument indexerade av medlemmar i Geneanet, vilket innebär en kvalitativ tolkning för allas bästa.

I Frankrike nåddes en milstolpe av Geneanetsamhället med Napoleons mönstringar, 200 år efter kejsarens död: fler än 1 miljon soldater med föräldrar, födelseplatser och kampanjer. Dessutom har 150.000 franska soldater under 1700-talet indexerats. Ett antal data har lagts till och utökats. Indexering av vitala uppgifter inkluderande äktenskap och folkräkning har färdigställts för flera departement. Dödsfall och kvarlåtenskap har lagts till. Några ovanliga samlingar har publicerats: återkallade medborgarskap under Vichy-regimen, elektorslistor, medborgare som valde att förbli fransmän efter att Preussen 1870 erövrade Elsass-Lothringen. Vi har också arbetat på den s k Moskva-filen från säkerhetstjänsten, vilket Du kommer att höra om inom kort. Den absolut största händelsen är världsledande släktforskningsbolaget Ancestrys övertagande av Geneanet, vilket medförde att ta tillgång till miljoner indexerade vitala franska register och folkräkningar för åtta departement från revolutionen till början av 1900-talet. Det kommer mer under 2022!

Några internationella projekt att notera

  • I Nederländerna har fler än tusen register indexerats och en entusiastisk grupp av volontärer är på gång att registrera alla 12 provinser!
  • I Italien har Piemonteregionen, på gränsen till Frankrike, äktenskap för fler än 700 samhällen indexerats!
  • I Spanien, har Aragonien vallistor för fler än 3600 städer och byar – fler än en halv miljon namn tagits fram tack vare outtröttligt arbete av några få hängivna volontärer!

Tematiska släktforskningsprojekt

Nästan 600 militära kyrkogårdar har fullständigt indexerats och två viktiga kyrkogårdar i Paris har färdigställts, var och en med fler än 800.000 namn, tack vare intensivt arbete fokuserad indexering. Vårt projekt ”Spara våra gravar” som möjliggöra enkel nedladdning av bilder från kyrkogårdar genom vår app för smart telefon, har nu fler än 4 miljoner bilder (en speciell elfte kyrkogårdshelg hölls 2021). Av speciellt intresse är Slovenien, där ett närverk av hängivna volontärer gjorde ett stort kliv i dokumentationen av kyrkogårdar där.

Vår samling ”Vykort” är på väg att nå en halv miljon bilder under 2022 och Era träds hemsidor visar nu ett magasin av historiska vykort från platser som Dina förfäder kände till och tillsammans med en lista över förfäder knutna till platsen.

Ett antal trädprojekt startades, förstorades och avslutades under 2021: Franska soldater från Första världskriget uppdelade på departement, File de Roy avsända till Quebec av Ludvig XIV under 1600-talet (förfäder till miljoner i Canada och USA idag), generaler från Triumfbågen i Paris, tysk-amerikanska familjer efter olyckan 1904 med ångbåten Genera Slocum, offren från den allierade bombningen av Saint-Denis år 1944, sjunkna skepp och andra katastrofer i Frankrike…

Slutligen har vår Geneastar sajt med släktträd för berömda (och några inte så berömda) omkonstruerats vid årets början och utökats med nya namn i en pågående process: nästan 400 engelskspråkiga personligheter har lagts till och dessutom nästan 70 belgare!

Uppsummering…

2022 kommer att vara år med internationell utveckling för Geneanet, nu stöttat av Ancestry. Samarbetsprojekten, gratis och öppna för alla kommer att fortsätta med hjälp av bidrag från Geneanet. En ny presentation och ytterligare service är pipelinen för webbsajten.

Alla på Geneanet önskar Dig Ett Gott Nytt År 2022.

Logga in för att lämna en kommentar Logga in / Registrera Dig