Geneanet DNA: Visa Dina haplogrupper!

Presenterad av Jean-Yves på 25 jan. 2022

Du kan visa Din haplogrupp på Geneanet om Dina DNA-data tillåter det. Upptäck denna möjlighet.

En haplogrupp är en serie mutationer funna i en kromosom. Det är därför möjligt att upptäcka i DNA för en person och kan vara olika från en population till en annan eller till och med från en individ till en annan. Haplogrupper identifieras en kod (exempel ”T”, ”H5a1”, ”E1b1a1a1”) vilket möjliggör att spåra släktskapet för dessa genetiska mutationer.

Inom mänsklig genetik är de mest studerade haplogrupperna:

– Patrilinjär (agnatisk) haplogrupp (Y-kromosom), överförd från far till son (kvinnor har det inte).

– Matrilinjär (kognatisk) haplogrupp (mitokondrellt DNA), överfört från moder till barn av båda könen.

Geneanet tillhandahåller, om Dina DNA-data tillåter detta, haplogrupp på fädernet (bara för män) och haplogrupp på mödernet.

Haplogrupper definierar grupper av populationen som definierar en gemensam förfäder i sina patrilinjära och matrilinjära linjer. Detta är användbar information i släktforskning eftersom det är ett komplement till autosom DNA.

Genenat visar nu Din patrilinjära haplogrupp (bara för män) och Din matrilinjära haplogrupp, om Ditt Dna tillåter detta. Detta gäller DNA-data från 23andMe (patrilinjära och matrilinjära haplogrupper) och de senaste filerna från Ancestry och MyHeritage (bara patrillinjära haplogrupper).

För att upptäcka Dina haplogrupper, gå till Din DNA-uppgifter. Denna information kan bara ses av Dig.

En hjälpsida finns tillgänglig för att lära Dig om haplogrupper. Du kan också posta Dina frågor till vårt forum.

Dina DNA-uppgifter

Hitta nya släktingar med Ditt DNA

Vänligen ställ Dina frågor till vårt forum

2 kommentarer

Vart trycker jag för att godkänna hämtning av mina haplogrupprr? Tack!


Varför inte FTDNA?

Vänligen ställ Dina frågor till vårt forum


Se mer

Logga in för att lämna en kommentar Logga in / Registrera Dig