5 nya möjligheter inför Geneanet DNA andra årsdag!

Presenterad av Jean-Yves på 11 feb. 2022

Geneanet DNA firar två år online denna månad! Några nya möjligheter har dykt upp de senaste veckorna och på denna årsdag är ett perfekt tillfälle att visa dem för Dig.

Förfäder med gemensamma förslag för kusiner med delat DNA

I augusti annonserade vi en ny möjlighet för Geneanet DNA, delat DNA-kusiner. I slutet av 2021 la vi till en ny möjlighet som ger Dig möjlighet att snabbt och enkelt undersöka om Ditt familjeträd innehåller efternamn och/eller platser gemensamma med Dina kusiner. För att se denna lista, välj en kusin, klicka på “Val” och klicka sedan “Förslag till gemensam förfader”.

Ett nytt fönster öppnar med en lista på efternamn och/eller platser delade mellan Dig själv och Dina två genetiska kusiner, med direkt länk till Dina kusiners träd.

Med dessa möjligheter kan gå Du komma längre med Din släktforskning för gemensamma förfäder med Dina genetiska kusiner!

Förbättrad sortering och filterval

Din DNA-matchningslista har utökats med ny sortering och filterval vilket medför att Du lättare kan hitta intressanta DNA-kusiner för ytterligare forskning. Nu är det möjligt att sortera listan efter segment och längsta segment.

Nya filter har också lagts till för att finjustera matchningen på DNA totala storlek i centiMorgan (cM) för alla segment, minimistorlek för åtminstone ett segment och minimalt antal SNP (enstaka nukleotidpolymorfismer) i minst ett segment.

Slutligen har en “Sök”-knapp lagts till så att Du kan filtrera DNA-kusiner efter efternamn, förnamn, smeknamn eller Geneanet användarnamn.

Detaljerad dataexport

För att komma längre i Din forskning, kan Du nu ladda ner en detaljerad CSV (comma separated values) formatfil med segmentdata för alla Dina DNA-kusiner. Klicka på länken “Exportera dessa data till CSV-format” tillgänglig på varje sidas nederdel.

Den exporterade tabellen innehåller följande information: DNA-matchningsidentifierare, publikt namn, DNA-uppladdningsindentifierare, kromosom, segmentsstart, segmentslut, antal SNP, längd i cM och typ av segment (identisk, halvt identiskt eller delning med ett antal personer).

Kom ihåg att Geneanet DNA erbjuder Dig halopgrupper och en kromosomsökare. Om Du inte har laddat ner DNA-zipfil (gratis), klicka på knappen nedan för att starta och gör nya upptäckter!

Geneanet DNA

Vänligen ställ Dina frågor till vårt forum

Logga in för att lämna en kommentar Logga in / Registrera Dig