Redigeringsformuläret för Geneanets familjeträd är omgjort och förbättrat

Presenterad av Jean-Yves på 7 mars 2022

Geneanets redigeringsformulär för familjeträd har uppdaterats och förbättrats för att underlätta inmatning av data och för att framhäva viss information.

En viktig ändring är att sidfot på redigeringsformuläret nu är fixerad så att du inte längre behöver skrolla ner hel sidan för att bekräfta, ta bort person, ta bort länkar mellan alla personer i familjen…

Skillnaden mellan det enkla och fullständiga redigeringsformuläret är nu mer synbart.

Fältet “Källa” visas nu för varje händelse både i den enkla och det fullständiga formuläret. Citerande av källor är viktigt i släktforskning eftersom det visar att Din information är korrekt. Vi föreslår att Du anger dem så ofta som möjligt.

Knappen för att lägga till händelser, släktskap och annan information har gjorts om för att bli mer synlig.

Verktygstips har lagts till vissa fält för att tillhandahålla hjälp.

Ikon för skräpkorg för att ta bort ett fält eller en händelse har bytts ut till en överkorsad ikon.

Det nya redigeringsformuläret för Geneanet familjeträd har prövats av medlemmar och deras anmärkningar och önskemål har beaktats.

Vi hoppas att alla dessa förbättringar kommer att hjälpa Dig att bättre och enklare tillfoga information om personer och familjer i Ditt familjeträd!

Vänligen ställ Dina frågor till vårt forum

1 kommentarer

evan13
2022-03-13

Hej. Jag kan inte på något vis ladda ner mitt familjeträd

Vänligen ställ Dina frågor till vårt forum


Se mer

Logga in för att lämna en kommentar Logga in / Registrera Dig