Geneanets träd är indexerade på Ancestrys sökmotor.

Presenterad av Geneanet på 20 juni 2022

Geneanets familjeträd kommer att indexeras på sajten Ancestry.com under juli månad. Kanske kan du komma i kontakt med dina amerikanska släktingar!

Som vi annonserade i september 2021 kommer Geneanets familjeträd inom kort att bli indexerade av Ancestrys sökmotor. Detta är redan fallet med sökmotorer som Google eller Bing.

När ensökning genomförs på Ancestry med till exempel för- ochefternamn, så kommer en användare av Ancestry att se en lista påträd som finns under Geneanets värdskap. Användaren måste dockbesöka Geneanet för att se hela trädet.

Detta ärprecis på samma sätt som när du gör en sökning på den globalasökmotorn på Geneanet.

PåAncestry kommer sökresultaten emellertid att visas någotannorlunda. Geneanet indexerar alla personer som är publikt synligai träden; på Ancestry kommer vissa resultat att uteslutas:

  • Alla delvis eller helt privata personer (grundvärde, personen födda de senaste 100 åren)
  • Alla publika personer födda de senaste 100 åren uteslutande deras dödsdatum

Denna indexering kommer att medföra att släktingar på Ancestry kan hitta ditt familjeträd. En stor möjlighet för dig att kontakta tidigare okända släktingar världen över och att upptäcka och skapa nya grenar på ditt familjeträd.


Notera: om du av någon anledning inte skulle vilja ta del av denna möjlighet finns det möjlighet att avstå. Allt du behöver göra är att besöka sidan “Inställningar” i menyn “Släktträd”.

Klicka på “Avancerade tillval” på höger sida och kontrollera boxen på nederdelen.

Logga in för att lämna en kommentar Logga in / Registrera Dig