Geneanet DNA: Anteckna dina matchningar

Presenterad av Jean-Yves på 19 aug. 2022

Om du har kontrollerat listan på dina matchningar på Geneanet DNA under de senaste dagarna har du troligen upptäckt att några ytterligare möjligheter har tillkommit. I denna artikel ska vi förklara mer i detalj.

Förbättrad layout och mer information

Listan på har förenklats för att förbättra läsbarheten: om gemensamma förfäder hittas, så visas inte detta under graden av släktskap (nära, utvidgad eller avlägsen), och de färgade prickarna grön, amber, röd visar matchningen grad av säkerhet har ersatts av vertikala linjer för bättre läsbarhet.

Ny information finns också på matchningslistan: antalet delade segment och längden på längsta segment, uttryckt i centimorgan (cM). En knapp “Visa DNA-släktskap” möjliggör att du får tillgång till matchningssidan med detaljerad information.

Du kan också notera varje matchning

Det är nu möjligt att lägga till en notering för varje hittad DNA-matchning genom klicka “Lägg till en notering” i den högra kolumnen på sidan för matchning eller den detaljerade DNA-sidan. Dessa sidor visas bara för dig och du kan givetvis redigera eller ta bort när helst du vill. Med denna möjlighet kan du lägga till information om släktingar på din lista.

Tveka inte att använda nyckelord i dina noteringar så att du senare enkelt kan hitta dem. Om du till exempel anger “Schweiz” för din schweiziska släkting, kan du filtrera för bara dessa noteringar i en matchningssökning.

Hitta dina noteringar

Det finnsett flertal olika skäl till att läsa eller modifiera dina noteringar för DNA-matchningar. En notering är synlig både i din matchningslista (klicka “Visa notering”) och på den detaljerade sidan för DNA-släktskap. Ett filter som finns tillgängligt via Filterknappen på övre högre delen av matchningslistan möjliggör för dig att bara visa matchningar som har en notering. Du kan genomföra en specifik textsökning av noteringar genom att använda den intilliggande Sökknappen.

Slutligen, kan du nu exportera din DNA-matchningslista till ett kompatibelt kalkylark son CSV-fil inkluderande dina noteringar såväl som namn, kön, DNA-nedladdarens namn och så vidare. Om en matchning är länt till ett träd, kommer en url-länk att redovisas. Graden av noggrannhet (hög, medium, låg), liksom graden av släktskap (nära, utökad familj, avlägsen) procentsats and cM delat DNA, antalet delade segment, längsta segmentet i cM och även matchningsdatum exporteras. Använd externa verktyg för en djupanalys! Länken för att skapa en CSV-fil finns på vänstra nederdelen av varje matchningssida.

Lycka till med dina upptäckter!

Geneanet DNA

Vänligen ställ Dina frågor till vårt forum

Logga in för att lämna en kommentar Logga in / Registrera Dig