Känner Du till frekvensen på efternamnen på Geneanet?

Presenterad av Jean-Yves på 12 dec. 2022

På Geneanet är det möjligt att visa frekvensen och den geografiska spridningen för efternamn och lätt att söka efter dessa namn i databasen. Här är hur Du gör.

Klicka “Resurser > Efternamnets ursprung” i huvudmenyn.

Geneanet är den största databasen med fler än 150.000 indexerade efternamn! Alla resultaten kommer från Geneanet och vi kan verkligen säga att vi har en tillförlitlighet på 95% konfidensnivå, med undantag för mycket ovanliga efternamn. Geneanet är den enda webbsajten som kan ge en säker presentation av efternamn från tidiga 1500-talet.

Sidan innehåller:

  • En tidslinjepekare som visar utvecklingen för fördelningen av efternamn över tid.
  • En karta som visar den geografiska fördelningen av efternamn. Du kan även zooma in och ut.
  • En lista på platser där efternamnet är mest populärt, baserat på Geneanets databas för familjeträd.
  • Listan på familjeträd på Geneanet som innehåller efternamnet.

Klicka “Alla familjeträd” på sidans nederdel för att se hela listan på familjeträd som innehåller efternamnet och för att se en detaljerad lista på personerna.

Du kan redigera sökningen genom att lägga till kriterier som platsnamn, typ av händelse eller ett datum.

Denna möjlighet är gratis för alla Geneanets medlemmar.

Njut av Din släktforskning på Geneanet!

Frekvens för efternamn

Vänligen ställ Dina frågor till vårt forum

Logga in för att lämna en kommentar Logga in / Registrera Dig